top of page

Honorarium

Wij zijn gedeconventioneerde therapeuten.

Het honorarium voor een behandeling(30 minuten) bedraagt:

 •     eerste behandeling: 41€

 •     vervolgbehandelingen: 34€

 •     huisbezoek: 36€

 

Betaling

 •     met betaalapp (bv payconiq)

 •     per overschrijving

 •     cash

 

Er kan per sessie of na 10 behandelingen betaald worden.

Op het einde van een behandelreeks bezorgen wij u het getuigschrift voor de terugbetaling van de mutualiteit.

Van het betaalde bedrag krijgt u ongeveer 60% terug van uw mutualiteit.

De precieze terugbetalingen kunt u vinden op de website van het RIZIV

Wat mee te brengen om in orde te zijn voor de terugbetaling mutualiteit?

 1. U heeft een geldig voorschrift van de arts nodig (maximum 2 maanden oud)

 2. Er moet een vignetje van de mutualiteit gekleefd zijn op het voorschrift

 

Op hoeveel behandelingen heb ik recht?

Courante Pathologie

Bij een "courante pathologie" heeft u recht op 18 behandelingen aan de normale terugbetaling per pathologische situatie. Per jaar zijn er drie verschillende pathologieën mogelijk, bijvoorbeeld 18 behandelingen wegens lage rugpijn, 18 wegens een tenniselleboog en nog eens 18 wegens een enkelverstuiking

Fa-Pathologie

 

De groep van Fa zijn de acute functionele pathologieën. Hiervoor is er een lijst opgesteld met de situaties die tot deze groep gerekend worden
(bv.: na operatieve ingreep, langdurige immobilisatie, frozen shoulder,…). Deze patiënten hebben recht op 60 prestaties per pathologie gedurende een jaar, men begint te rekenen vanaf de dag van de eerste prestatie. 

Fb-Pathologie

De groep van Fb zijn de chronische functionele pathologieën. Hiervoor is er tevens een lijst opgesteld met de situaties die tot deze groep gerekend worden (bv.: noodzakelijke gangrevalidatie boven de 70 jaar, CVS, psychomotorische ontwikkelingsstoornissen,…). Deze patiënten hebben recht op 60 prestaties per pathologie gedurende een kalenderjaar.

 

E-Pathologie

Een E-pathologie wordt ook wel "zware pathologie" genoemd. Wanneer uw pathologische situatie voorkomt op deze lijst
(bv.: verlamming na hersenbloeding, myopathieën, Parkinson,…) heeft u gedurende een periode (vastgesteld door de adviserende geneesheer van de mutualiteit) recht op meer dan 60 behandelingen.

Palliatief

 

Behandelingen voor een palliatieve thuispatient worden volledig terugbetaald. Er is geen maximum vastgelegd, tenzij de algemene regel van één zitting per dag.

Hoeveel sessies mogen er voorgeschreven worden?

Voor het aantal sessies per voorschrift zijn er evenwel maxima bepaald die variëren naargelang de administratieve categorie waaronder de aandoening ressorteert:

 • courante aandoening: tot 18 sessies per voorschrift

 • situaties van de E-lijst : tot 60 sessies per voorschrift

 • F-pathologieën: tot 60 sessies per voorschrift

 • Perinatale kinesitherapie: tot 9 sessies per zwangerschap

 

DSCF6217.JPG
bottom of page