Honorarium

 

Aangezien wij geconventioneerde therapeuten zijn, hanteren wij het wettelijk vastgelegde honorarium en hierdoor is het terugbetalingstarief ook wettelijk vastgelegd.

Het honorarium voor een courante behandeling (30min) bedraagt:

  • 1ste behandeling: 32,5 €

  • 2 tot 9e behandeling: 26 €

  • vanaf de 10e behandeling: 22,26 €

Het honorarium voor F-pathologie:​

  • 1e tot 20e behandeling: 25 € en daarna 22,26 

Het honorarium voor E-pathologie:​​ 25 

Er wordt niet afgerekend per sessie, maar voor een reeks behandelingen. Bij een langdurige reeks wordt tussentijds afgerekend.

U ontvangt na betaling van een behandelreeks steeds een getuigschrift voor verstrekte hulp. Dit getuigschrift geeft recht op terugbetaling bij uw mutualiteit.

De normale terugbetaling door de mutualiteit bedraagt 19,75 € per behandeling.

* Thuisbehandeling kan alleen in uitzondelijke gevallen wanneer het onmogelijk is voor de patient om zich te verplaatsen naar het kabinet.

Wat mee te brengen om in orde te zijn voor de terugbetaling mutualiteit?

  1. U heeft een geldig voorschrift van de arts nodig (maximum 2 maanden oud)

  2. Er moet een vignetje van de mutualiteit gekleefd zijn op het voorschrift

 

Op hoeveel behandelingen heb ik recht?

Courante Pathologie

Bij een "courante pathologie" heeft u recht op 18 behandelingen aan de normale terugbetaling per pathologische situatie. Per jaar zijn er drie verschillende pathologieën mogelijk, bijvoorbeeld 18 behandelingen wegens lage rugpijn, 18 wegens een tenniselleboog en nog eens 18 wegens een enkelverstuiking

Fa-Pathologie

 

De groep van Fa zijn de acute functionele pathologieën. Hiervoor is er een lijst opgesteld met de situaties die tot deze groep gerekend worden
(bv.: na operatieve ingreep, langdurige immobilisatie, frozen shoulder,…). Deze patiënten hebben recht op 60 prestaties per pathologie gedurende een jaar, men begint te rekenen vanaf de dag van de eerste prestatie. 

Fb-Pathologie

De groep van Fb zijn de chronische functionele pathologieën. Hiervoor is er tevens een lijst opgesteld met de situaties die tot deze groep gerekend worden (bv.: noodzakelijke gangrevalidatie boven de 70 jaar, CVS, psychomotorische ontwikkelingsstoornissen,…). Deze patiënten hebben recht op 60 prestaties per pathologie gedurende een kalenderjaar.

 

E-Pathologie

Een E-pathologie wordt ook wel "zware pathologie" genoemd. Wanneer uw pathologische situatie voorkomt op deze lijst
(bv.: verlamming na hersenbloeding, myopathieën, Parkinson,…) heeft u gedurende een periode (vastgesteld door de adviserende geneesheer van de mutualiteit) recht op meer dan 60 behandelingen.

Palliatief

 

Behandelingen voor een palliatieve thuispatient worden volledig terugbetaald. Er is geen maximum vastgelegd, tenzij de algemene regel van één zitting per dag.

Hoeveel sessies mogen er voorgeschreven worden?

Voor het aantal sessies per voorschrift zijn er evenwel maxima bepaald die variëren naargelang de administratieve categorie waaronder de aandoening ressorteert:

  • courante aandoening: tot 18 sessies per voorschrift

  • situaties van de E-lijst : tot 60 sessies per voorschrift

  • F-pathologieën: tot 60 sessies per voorschrift

  • Perinatale kinesitherapie: tot 9 sessies per zwangerschap